Dit is Stichting GeredGereedschap Kennemerland

Stichting GeredGereedschap Kennemerland (SGGK) levert een bijdrage aan de opbouw van een onafhankelijk en zelfstandig bestaan voor mensen in ontwikkelingslanden. De ondersteuning is concreet en praktisch: overtollig gereedschap en naaimachines worden ingezameld, opgeknapt en op aanvraag verzonden naar projecten in landen, waar goed gereedschap onbetaalbaar is. Het betreft met name aanvragen van scholen, die het gereedschap gebruiken bij de vakopleidingen, zoals timmerman, metselaar, loodgieter, automonteur etc. Na de opleiding krijgen de vakmensen een set gereedschap mee om daarmee aan de slag te gaan.

 

SGGK werd opgericht in 1985 en beschikt sinds 2013 over een riante werkplaats aan de Westerweg te Heiloo. SGGK vervult een regionale functie voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo en verder. Hier werken uitsluitend vrijwilligers. Zij werken projectgewijs op aanvragen, die o.a. binnenkomen via het Dienstencentrum in Amsterdam.

Het bestuur van de Stichting

Frans Wilbers (voorzitter)

Karel Hennekens (secretaris/penningmeester)

Jan Stenneberg (lid)

Dick de Boer (projectleider)

Onze Doelstellingen

De doelstellingen van GeredGereedschap (GG) kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Sociaal-economische zelfstandigheid: Het bevorderen van zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid van mensen in ontwikkelingslanden door het inzamelen, herstellen en verzenden van gereedschappen en aanverwante goederen. (De millennium doelen 1, armoede bestrijding en 2, kinderen naar school)
  2. Participatie en actief vrijwilligerswerk: Het bevorderen van maatschappelijke participatie van vrijwilligers, jong en oud, ervaren en onervaren. Ook draagt GG bij aan (re)integratie en arbeidsparticipatie van mensen met een sociale, psychische of lichamelijke achterstand. (Millennium doel 8, mondiale samenwerking)
  3. Duurzaam hergebruik: Het bevorderen van hergebruik van gereedschappen en aanverwante goederen ter vermindering van de belasting van het milieu in Nederland. (Millennium doel 7, duurzaam leefmilieu)
  4. Draagvlak versterking: Het bevorderen van intensief en tweezijdig contact tussen alle mensen en organisaties, die bij GG betrokken en/of met GG verbonden zijn. (Millennium doel 8, mondiale samenwerking)

Stichting GeredGereedschap Kennemerland                                                                                                

Nieuwsbrief Sitemap                                                                                                                             

Website gemaakt met Jouwweb. Design by Ard Oudhuis, 2017