Donateurs

Stichting GeredGereedschap Kennemerland bestaat al meer dan 30 jaar!

De gevers, de opknappers én de ontvangers van gereedschap: iedereen is er blij mee!

Het inzamelen, opknappen en verzend klaarmaken van gereedschap kost echter veel geld.

Voor alle duidelijkheid: medewerkers, coördinator en bestuursleden ontvangen geen enkele vorm van vergoeding.

We doen daarom een beroep op u, die ons werk een warm hart toedraagt. Help mee om onze vorm van ontwikkelingswerk voort te zetten!

U kunt ons werk steunen door een bedrag te doneren: ‘vele kleintjes maken één grote’.

Namens alle medewerkers en toekomstige gereedschap-ontvangers: dank!

We zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het betekent dat uw donatie fiscaal aftrekbaar is.

Hoe kunt u ons financieel steunen?

Wordt donateur!

Stort een bijdrage op onze bankrekening NL25RABO0122814215 t.n.v. St. GeredGereedschap Kennemerland te Heiloo of neem contact met ons op via de contact pagina.

 

Stichting GeredGereedschap Kennemerland                                                                                                                                                              

NieuwsbriefSitemap                                                                                                                                                                                       

Website gemaakt met Jouwweb. Design by Ard Oudhuis, 2017